NEPAL

NEPAL

 

                           

 

Prof  Pramila Pradhan

Dr. Chanda Karki

Prof S. M. Dali

Prof Ashma Rana

Dr. Pushpa Chaudhary

Dr. Amita Thapa

Dr. Anjana Karki

Dr. Archana Amatya

Dr. Aruna Karki

Dr. Bhola Rijal

Dr. Bimala Lakhey

Dr. Chandra Hira Kansakar

Dr. Devi Gurung

Dr. Ganga Shakya

Dr. Heera Tuladhar

Dr. Jitendra Pariyar

Dr. Kesang Bista

Dr. Kundu Yangom

Dr. Meera Thapa

Dr. Neebha Ojha

Dr. Nira Singh Shrestha

Dr. Prayaschit Shrestha

Dr. Preeti Shrestha

Dr. Rajshree Jha

Dr. Rashmi Yadav

Dr. Saroja Pandey

Dr. Shashi Pande

Dr. Shilu Adhikari

Dr. Sudha Sharma

Dr. Suniti Rawal

Dr. Swaraj RajbhandarI

Dr. Usha Shrestha