Uppgiftsskydd

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen simlangsgarden.se om identiteten hos de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen

Hosting

OVHSAS
– RCS Lille Métropole 424 761 419 00045Kod
APE 2620Z – Momsregistreringsnummer: FR 22 424 761 419 Huvudkontor
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike

Ägande och ansvar

Denna webbplats förvaltas av Aofog

Webmastern kan kontaktas via detta formulär